Investeren in een gezonde toekomst

MTA bouwt aan gezondheid en welzijn

3 oktober, 2023

Bij MTA draait alles om ons team, omdat onze medewerkers de kern vormen van ons bedrijf. We voelen de druk van de samenleving de laatste jaren toenemen, daarom willen we graag aan de slag met de vitaliteit van ons MTA-team.

In de week van 25 t/m 29 september hebben we daarom bij MTA de vitaliteitstruck van Fire-Up op bezoek gehad om preventief medische onderzoeken (PMO’s) af te nemen.

De opkomst was enorm hoog, maar liefst 85% heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Van tevoren hebben deelnemers een online vragenlijst ingevuld, waarbij verschillende welzijnsthema’s aan bod kwamen, zoals leefstijl, werkgeluk, werkveiligheid en fysieke gezondheid. Vervolgens werden in de testtruck de fysieke testen afgenomen, waaronder bloeddruk, glucose, cholesterol, gehoor, zicht en uithoudingsvermogen. Direct daarna zijn de resultaten met ieder individueel besproken tijdens een adviesgesprek met een adviseur van Fire-Up.

Het bracht inzichten en energie voor de medewerkers. Daarnaast wordt er een anonieme en generieke groepsrapportage gemaakt, zodat we bij MTA een compleet beeld krijgen van de gezondheid en vitaliteit van het team. Hiermee gaan we aan de slag om een vitaliteitsbeleid op te zetten waarmee we samen verder kunnen bouwen aan een gezonde toekomst.