Met succes samenwerken binnen Brainport

Een goede medtech robot is méér dan alleen technisch kunstje

25 april, 2022

Tijdens Pioneers in Medtech vertellen we verhalen over start-ups, toeleveranciers en wetenschappers die werken aan de medische technologie van de toekomst. In deze derde aflevering: MTA Group uit Helmond.

Dit artikel is gepubliceerd door Brainport Eindhoven. Bekijk hier het origineel.

In de afgelopen decennia zag Patrick Geerts innovatieve tech start-ups als paddenstoelen uit de grond schieten. Maar, hij zag ook dat er daarvan maar relatief weinig wisten door te groeien naar een leidende positie als wereldspeler. “In Brainport zit ongelooflijk veel talent, kennis en ervaring, maar er zijn relatief weinig succesverhalen van internationale kampioenen”, vertelt Geerts. “Bedrijven in de regio zijn goed in het ontwikkelen van hightech systemen. Het probleem is dat een technische oplossing vaak overmatig complex is en gepaard gaat met veel verzekeringspremie, die verderop in de businesscase problemen geeft. Een groot aandeel van de kosten bepaal je in de vroege fase en zeker voor de medische markt wil je niet als je gereed bent terug verwezen worden naar de architectuurfase.”

Maar er zijn meer uitdagingen. Hoe gaat een bedrijf om met verkoop en onderhoud? Wat mag een systeem werkelijk gaan kosten? Hoe zorg je ervoor dat een systeem in serie te produceren is? “Ook belangrijk: hoe houd je als bedrijf grip op de tijd die het kost voordat je de markt op kunt. Innovaties gaan snel en voor hightech systemen zijn significante investeringen nodig. Het verlagen van het risico en verkorten van de ‘time to money is essentieel’. Wereldwijd zijn er genoeg uitdagingen welke met hightech oplossingen op gebied van digitalisering en robotisering oplosbaar zijn, ook in het medisch domein, maar dan moeten we dit spel samen met de klant goed kunnen spelen”, aldus Geerts.

Deze observaties en bevindingen leiden er in 2017 toe dat MTA Helmond van focus verandert: het bedrijf gaat zich naast het produceren en bouwen van hightech systemen (Build to Print) meer toeleggen op de algehele mechatronische systeemontwikkeling from scratch (Build to Spec). MTA is zich gaan specialiseren in het bij elkaar brengen en integreren van beide werelden. Op deze manier wil het nieuwe innovaties helpen om door te groeien en op de internationale markt succesvol te worden.

 

Het V2 Model

Dat doet MTA via het V² model waarin product- en productieontwerp parallel worden ontwikkeld. In tegenstelling tot het V model, worden er naast technische afwegingen, ook direct andere factoren meegenomen.

Als MTA in 2017 begint met het toepassen van het V² model, denken de oprichters ook na over de marktfocus en hoe ze met het model écht verschil kunnen maken. Geerts: “V² is voor veel markten interessant, maar bij uitstek voor de medtech sector. Die sector staat namelijk voor een grote maatschappelijke opgave: de wereldbevolking groeit en wordt ouder, dus moet er over de hele breedte meer en betere medische zorg komen.” Druk op de beschikbaarheid van (gespecialiseerde) arbeid en kosten nemen enorm toe. Digitalisering, automatisering en met name robotisering hebben de potentie om hier een belangrijke rol in te spelen. Zodoende komen er bij MTA veel bedrijven uit deze sector over de vloer.

 

Co-Creatie

Die werkwijze betekent niet dat bedrijven een opdracht bij MTA neerleggen en een jaar later weer terugkomen om te kijken hoe het gaat, benadrukt productarchitect Sjaak Janssen. “We streven naar co-creatie met onze opdrachtgevers, in plaats van een klassieke leverancier-klant verhouding. MTA is niet de partij met kennis van het proces, de applicatie of toepassing en alle kritische details die daarbij kunnen kijken. Wij hebben kennis van robotica en industrialisatie.”

Dus: klanten richten zich op de kop en staart van het proces – het onderzoek, de verkoop en service na de verkoop – en MTA neemt het stuk daartussen – ontwikkeling en serieproductie – op zich.

 

Nieuwe manier van samenwerking

De klant brengt aan de technische kant via een CRS (Customer Requirement Specification) kennis over de applicatie en het proces in. MTA vertaalt die eisen naar een SRS (System Requirement Specification) en SVS (System Validation Specification). In die co-creatie zit volgens oprichter Geerts ook direct de grootste uitdaging. “Je moet het samen doen en alles kunnen, willen en durven delen met elkaar, anders werkt het niet.”

Het is de nieuwe manier van samenwerking, aldus systeemarchitect Richard van Lieshout: “ASML is zo succesvol dat iedereen daar dezelfde taal heeft leren spreken. De minder grote bedrijven hebben niet alles zelf in huis, dus die moeten het uit hun netwerk, het ecosysteem halen. Maar dan moeten wel al die partijen dezelfde taal spreken. Dat is echt een uitdaging.”

Bovendien zijn trajecten die medische robots moeten doorlopen vaak lang, vult Janssen aan. “De doorlooptijd van ontwikkeling naar serieproductie voor deze toepassingen is vaak erg lang, door alle klinische testen en keurmerken die nodig zijn. We zijn zo drie tot vier jaar verder voordat we in serie kunnen produceren. Daarmee is het risico ook veel hoger. Dat is wennen geweest, maar we overbruggen die periode van onzekerheid door dicht bij de klant te blijven en het proces te volgen.”

 

Heel veel vragen stellen

Het is bij deze vorm van samenwerking belangrijk dat alle eisen van een systeem heel precies ontleed worden: MTA wil van opdrachtgevers tot in detail weten wat een systeem moet kunnen. Zo zijn er talloze dingen die niet duidelijk worden uit specificaties op papier. “Heel veel vragen stellen” is volgens Van Lieshout de enige manier om erachter te komen waar een robot allemaal aan moet voldoen.

Als voorbeeld noemt de systeemarchitect dat robots voor medische toepassingen extreem schoon moeten zijn. Aan een normale robot zitten allerlei hoekjes en kantjes, maar een medische robot voldoet daarmee niet aan de hygiënestandaard. Daarnaast zijn ook ergonomische aspecten erg belangrijk, omdat er interactie tussen het systeem en mensen (de patiënt) plaatsvindt en moet het compatibel zijn met de bestaande workflow, operatietechnieken en equipment van artsen. “Bij medtech robots komt er dus écht veel meer kijken dan alleen snel en nauwkeurig werken”, besluit Van Lieshout.

 

Meer succesverhalen

Dat meer innovaties tot wasdom komen, ziet Geerts als cruciaal voor de medtech keten in Brainport. “In Brainport hebben we alle ingrediënten om wereldwijd een koppositie in te nemen op het gebied van medtech. We zijn goed in systeemdenken en kunnen de hele keten overzien en begrijpen. Er hoeft veelal geen nieuw applicatiegebied ontwikkeld te worden, veel technologie is al beschikbaar.”

Waar het volgens Geerts aan ontbreekt is een meer integrale aanpak van samenwerking en systeemontwikkeling die is afgestemd op de businesscase van de opdrachtgever en zijn markt, het creëren van het benodigde investeringsklimaat en het organiseren en regisseren van de gehele keten. “Daarom is het goed dat de regio meer succesverhalen voortbrengt. En dat is precies waar wij aan willen bijdragen: meer bedrijven laten doorgroeien, zodat we continuïteit in de Brainportregio kunnen versterken.