INNOVEREN EN OPTIMALISEREN

Expertise

MTA heeft alle strategische competenties in huis. Daarnaast hebben we een groot professioneel netwerk aan partners om ons heen. Zo kunnen we snel opschalen in expertise en volume. Ons V² model en aanpak is voor uiteenlopende branches en sectoren interessant. We hebben ervaring met oplossingen voor agrobotics, food & packaging, pharmacy & medical en industrial 3D printing.

alles onder één dak

Ontwikkelen en
produceren

Samen werken wij aan de oplossingen voor morgen. MTA is de partner voor de ontwikkeling en serie productie van mechatronische machines en systemen. Wij werken volgens het unieke V² model, waarbij we productontwikkeling en productie synchroon laten lopen. Op basis van dit model kunnen wij op ieder moment en voor iedere uitdaging waarde toevoegen. Of het nu gaat om Built-to-Spec of Built-to-Print.

MTA Group - Creating Mechatronics
Trots of wat we samen bereiken

Netwerkregisseur

Ons ecosysteem bestaat uit partijen met wie we snel kunnen schakelen op het gebied van specifieke technologische competenties of capaciteit. Zo zijn we in staat om snel op te schalen in expertise en volume waar nodig. We zijn daardoor lean en flexibel.

We zijn een échte netwerkregisseur waarbij we het hele netwerk van klant, ontwikkeling, engineering, supply chain(partners) en productie(partners) zodanig met elkaar weten te verbinden dat er een complementaire samenwerking ontstaat. Deze werkwijze maakt ons toonaangevend in de mechatronica branche. In het bijzonder op het gebied van ‘verbinden van productontwikkeling met productie’.

MTA Group - Creating Mechatronics
Brug tussen productontwikkeling en productie

TECHNOLOGY COMPETENCE CENTER

Een belangrijk aspect binnen het V² model is Design For Manufacturing (DFM), omdat maakbaarheid, reproduceerbaarheid en kostprijsbewust ontwerpen mede het succes bepalen van de uiteindelijke businesscase. Het is daarom belangrijk dat kennis van moderne productietechnieken en industrialisatie binnen MTA verder opgebouwd en geborgd worden. Dat gebeurt in onze gehele organisatie, maar specifiek ook in het Technology Competence Center. Het doel van het Technology Competence Center is om een brug te slaan tussen productontwikkeling en produceerbaarheid, zodanig dat we gezamenlijk een product ontwikkelen dat niet alleen technisch voldoet maar dat later ook goed in serie geproduceerd kan worden in de beste prijs-prestatie ratio.

MTA Group - Creating Mechatronics

BRANCHES

Wij staan met onze ‘poten in de klei’; we weten wat er speelt bij telers. De toepassing van robotica levert een flinke efficiencyslag en is tegelijkertijd een oplossing voor de schaarste van beschikbare personeel in de land- en tuinbouw. In rap tempo gaan kassen transformeren tot hightech systemen waar robots het repeterende werk van mensen overnemen. Werken met gewassen vraagt hele specifieke toepassingen als ‘grijpen van zacht fruit’ of het kunnen ‘zien’ van de rijpheid van vruchten. Dat vraagt om de expertise van MTA.

Lees meer over de eerste machinale aspergesteker

De verpakkingsindustrie kent vele uitdagingen, waaronder een enorme groeiende vraag naar verpakkingen en een sterkere nadruk op duurzaamheid. Robotica kan een belangrijk onderdeel van de oplossing zijn.

Lees meer over onze expertise

Deze industrie is gekenmerkt door het gebruik van high tech oplossingen. De kwaliteit van de machines is essentieel voor de kwaliteit van het eindproduct. Door onze unieke V² werkwijze kunnen we hoogstaande kwaliteit leveren.

Lees hier de case van AM-Flow

Het opsporen of voorkomen van ziektes, met precisie diverse taken uitvoeren of het werk van zorgpersoneel vergemakkelijken. Robotica speelt in de medische wereld een steeds belangrijkere rol. MTA zet haar expertise ook in voor deze vraagstukken.

Nieuwe repeat orders voor COVID19 snel-test-strips

Uiteraard zijn onze state-of-the-art competenties relevant voor vele andere toepassingen en markten. We werken continu samen met klanten om nieuwe klantspecifieke robotica-proposities te creëren.

Lees meer over de MetalFab1

De kracht van verbinding

Ontdek hoe de verbinding tussen productontwikkeling en productie de kans op een succesvolle lancering vergroot!