Whitepaper download (PDF)

Rol van MTA in medische robotica uitgelicht in whitepaper BOM

25 juli, 2023

Brabant kent talloze bedrijven die actief zijn op het gebied van medische robotica (medtech). In een whitepaper, recent gepubliceerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), komen veelbelovende startups aan het woord, worden de voordelen belicht die Brabant aan investeerders en zorgvernieuwers biedt, en geeft MTA Group aan op welke manier zij kan bijdragen aan de ontwikkeling van prototypes die vervolgens in serie kunnen worden geproduceerd.

Door vergrijzing en arbeidskrapte wordt de druk op de gezondheidszorg steeds groter. Toepassing van medische robotica kan deze druk aanzienlijk helpen verlagen. Robots kunnen niet alleen de kwaliteit van de zorg verbeteren, maar dragen ook bij aan een snellere zorg, meer efficiëntie en kostenverlaging. Dankzij robotica kunnen artsen opereren op plaatsen die vrijwel onbereikbaar zijn en worden zorgverleners in de ouderenzorg ontlast.

Uitdagingen

De technische en financiële uitdagingen voor start-ups en kleine bedrijven om nieuwe producten op het gebied van medische robotica de markt te brengen zijn groot. Het uitwerken van een innovatief concept tot een werkend prototype is één ding, maar de stap naar serieproductie en marktintroductie is heel wat anders. Dat is waar MTA haar expertise kan inzetten. Met nadruk op co-creatie helpt MTA start-ups en kleinere bedrijven in de ontwikkeling van werkende prototypes naar serieproductie en bij de ontwikkeling van een businessmodel. Ook is er aandacht voor het realiseren van een acceptabel prijsniveau waarmee het product op de markt wordt gelanceerd.

Levensvatbaar

In het ontwikkelproces spelen factoren als regelgeving, economische obstakels, klinische testen en materiaalkeuze een grote rol. Door deze zaken al in een vroeg stadium te adresseren kunnen vertragingen in time-to-market worden voorkomen. MTA heeft de kennis en expertise in huis om juist die zaken aan te pakken. Business manager Edgar Langen zegt hierover: “We denken vooruit en bundelen onze eigen ideeën en die van de klant om een start-up, via een scale-up, te ontwikkelen tot een levensvatbaar, duurzaam bedrijf.” MTA werkte bijvoorbeeld samen met Microsure om de door hen ontwikkelde chirurg-assistentierobot in serie te kunnen produceren.

Multidisciplinaire aanpak

CTO Richard van Lieshout van MTA benadrukt de multidisciplinaire aanpak. “We combineren onze eigen kennis op het gebied van de ontwikkeling en productie van hightech mechatronische systemen met de inhoudelijke kennis van onze klanten. Dat doen we op basis van het door ons ontwikkelde V2 model. Zo ontstaat er voor iedere opdracht het juiste team waarmee we een win-win situatie kunnen creëren voor alle betrokkenen.”

Bent u geïnteresseerd in het whitepaper ‘Breakthroughs in Medical Robotics: From Surgical Tech to Care Robot’ en in wat MTA voor u kan betekenen? Klik dan hier.