In samenwerking met WUR.

MTA ontwikkelt droomoplossing voor oogsten gerbera’s

27 juli, 2023

De agricultuur kampt met een steeds verder oplopend tekort aan arbeidskrachten. Om die reden wordt er in deze sector in toenemende mate robotica toegepast. Na onderzoek naar een oogstrobot voor gerbera’s zocht WUR (Wageningen University & Research) een partner om de door hen bedachte oplossing in serie te produceren. MTA voerde een haalbaarheidsstudie uit, stelde verbeteringen voor en kwam vervolgens met een sluitende business case voor een economisch rendabele gerbera-oogstrobot.

Kwetsbare gerbera’s worden geteeld in kassen en met de hand geplukt. Vanwege de warme en vochtige arbeidsomstandigheden in de kassen en het ontbreken van schaduw is dit zwaar werk dat veel menskracht kost. Zo’n negentig procent van de wereldproductie van gerbera’s vindt plaats in Nederland. Drie jaar geleden startten Gewascoöperatie Gerbera (GCG) en de WUR een technische haalbaarheidsstudie naar het gebruik van robots bij het oogsten van gerbera’s. Het resultaat van deze studie was positief, maar voor de doorontwikkeling naar een winstgevend product dat in serie geproduceerd kan worden, kwamen de onderzoekers terecht bij MTA.

Oogstsnelheid

MTA slaagde erin een balans te vinden tussen het concept en de business case, waarbij de concept-robot flink afweek van de oorspronkelijk bedachte opsteling. Waar de originele concept-robot naar verwachting 360 bloemen per uur zou kunnen oogsten, verbeterde MTA het concept zodanig dat de oogstsnelheid minstens 2.000 bloemen per uur bedraagt. Dat is mogelijk door op eenvoudige wijze meerdere (goedkope) robot-armen boven het plukgebied in te zetten zodat verschillende handelingen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Snel en betrouwbaar

De robot kijkt naar de rijpheid van de bloem, positioneert een grijper van bovenaf en snijdt vervolgens de steel op de gewenste lengte af. Doordat meerdere armen tegelijkertijd worden ingezet, kunnen meer bloemen tegelijkertijd worden geoogst. Testen, uitgevoerd samen met de WUR, hebben uitgewezen dat het principe van grijpen en knippen geschikt gemaakt kan worden voor dergelijke opstellingen, waarbij de werksnelheid niet wordt beperkt. Volgens Pieter van Wegberg, program manager agrobotics, heeft Gewascoöperatie Gerbera het concept en het plan enthousiast ontvangen en is de WUR zeer te spreken over het concept en de samenwerking met MTA. Hij zegt: “We hebben een proof of principle concept uitgewerkt tot een systeemarchitectuur met bijbehorende specificaties en business case. Op basis van onze berekeningen zien we dat het systeem in vijf jaar kan worden terugverdiend op basis van total cost of ownership. Daarmee hebben we dus aangetoond dat het systeem rendabel is. De droomoplossing is er; nu nog een OEM die de verdere ontwikkeling en marktintroductie samen met ons en de telers wil oppakken.”