De tweede fase van het V2 model

Design en engineering

19 mei, 2021

In fase 2 kijken we goed naar functies die standaard of juist klantspecifiek zijn. Hans Arts, Supply Chain Engineer, en Lars van Gerven, Lead Engineer, leggen dit graag uit.

Dit artikel is onderdeel van de serie over onze unieke V² werkwijze.

“Het ontwikkelen of optimaliseren van systemen is altijd een proces waarin productontwikkeling en productieontwikkeling synchroon lopen. Dat is ook de kern van onze manier van werken,” aldus Lars van Gerven, Lead Engineer.

“Value engineering waarbij een systeem na ontwerp goedkoper wordt gemaakt om het in serie te kunnen produceren? Niet bij MTA!” vult Hans Arts, Supply Chain Engineer, toe.

Modulair ontwerp

Lars: “In fase 2 kijken we goed naar functies die standaard of juist klantspecifiek zijn. Waarbij je je heel goed moet afvragen waar het ontkoppelpunt ligt: welk deel van het systeem dat de klant vraagt is standaard en welk deel specifiek voor hem?”

Deze vorm van modulair ontwerpen heeft veel voordelen. Het past bij komt tegemoet aan onze filosofie voor de systeemarchitectuur, waarbij afzonderlijk testen en monteren van modules randvoorwaarden zijn. Ook levert het een flinke besparing in levertijd op omdat deze bouwblokken heel efficiënt ingeregeld zijn binnen onze organisatie.

Dit alles stelt je in staat om aan de voorkant klantspecifieke systemen te realiseren, terwijl je het aan de achterkant dusdanig georganiseerd hebt dat je toch nog steeds de voordelen hebt van kleinschalig seriematig produceren én een korte leadtime.

 

V² model V² werkwijze

Detailleren

Lars vat samen: “Dus eerst goed nadenken over hoe je product en productie architectuur modulair gaat opbouwen (fase 1). Daarna bedenk je welke functionaliteiten er met standaard bouwblokken ingevuld kunnen worden.”

“Vervolgens is het belangrijk dat je tegemoet kunt komen aan klantspecifieke functionaliteiten. Hierbij configureren we alle opties in samenspraak met onze klant. Zo detailleren we de architectuur steeds verder; van product, module, unit, samenstelling naar part”, aldus Lars.

Samenwerking met volledige supply chain

Hans: “In fase 1 en 2 werken we al direct samen met onze volledige supply chain. In kleine teams bestaande uit MTA-engineers, externe ontwikkelpartners, leveranciers en de klant mobiliseren we alle kennis en kunde zo vroeg mogelijk.”

“Cruciaal hierin is de onderlinge communicatie. We schakelen en stemmen veel met elkaar af. Hierdoor komen we sneller tot een positief eindresultaat. We focussen ons hierbij op een virtueel model en simulaties. Maar uiteraard ook op het fysieke model ende complete fabrieksinrichting.”

“Het is de kunst om méér te doen met wat je hebt; dus slimmer, efficiënter en effectiever te werken.”

V2 als een filosofie

Er zijn methodes die voorschrijven waar je allemaal rekening mee kunt of moet houden tijdens het ontwerpen. Lars: “Ons V² model is geen methode maar een filosofie. Het is breder dan een aantal ontwerp afspraken of richtlijnen. Het is de wil tot samenwerken. Dat is in ons DNA verankerd. We zoeken deze samenwerking niet alleen intern op, maar juist ook met onze leveranciers en andere ontwikkelpartners.”

Hans vult aan: “Door deze integrale manier van werken kun je in een vroeg stadium de lay-out van de fabriek bedenken. Maar ook hoe de aanvoer van materialen plaats dient te vinden, welke (afstel)tooling er nodig is, welke technologieën moeten worden toegepast en hoe de kwaliteit van onderdelen geborgd kan worden.”

 

 

“Het geeft ons de mogelijkheid om heel vroeg ontwerpkeuzes aan te passen op basis van alle inzichten. En niet pas tijdens het bouwen van een prototype. Want dan liggen de meeste problemen te diep in de architectuur en kost het teveel geld om te corrigeren.”

Vliegende start

Fase 2 sluiten we af met een volledig Technisch Product Dossier (TPD). Hierin staan alle uitgewerkte details op gebied van engineering én alle productie informatie. Hans: “Dat zorgt voor een vliegende start bij de eerste productie van het product. We kunnen dan uiteindelijk ook sneller opschalen tegen de juiste prijs.”