V2-model phase 2

WERKWIJZE

FASE 2

Fase 2:
Design & Engineering

In fase 2 kijken we goed naar functies die standaard of juist klantspecifiek zijn.

Het ontwikkelen of optimaliseren van systemen is altijd één proces waarin product- en productieontwikkeling synchroon lopen. Dat is ook de kern van onze "manier van werken"; multidisciplinair ontwerp en productie.

Supply Chain Engineer

Hans Arts

Value engineering waarbij een systeem na ontwerp goedkoper wordt gemaakt om het in serie te kunnen produceren? Niet bij MTA!

Lead Engineer

Lars van Gerven

Lars (links) is in ontwikkelprojecten verantwoordelijk dat het ontwerp technisch voldoet aan de met de klant overeengekomen specificaties.

Binnen het Supply Chain Team van MTA richt Hans (rechts) zich met name op het ontwikkelen van de Supply Chain en het optimaliseren van de samenwerking tussen MTA en haar partners.

FASE 2

Modulair
ontwerp

Lars: “In fase 2 kijken we goed naar functies die standaard of juist klantspecifiek zijn. Waarbij je je heel goed moet afvragen waar het ontkoppelpunt ligt: welk deel van het systeem dat de klant vraagt is standaard en welk deel specifiek voor hem?

Deze vorm van modulair ontwerpen, heeft veel voordelen. Het komt tegemoet aan onze filosofie voor de systeemarchitectuur waarbij afzonderlijk testen en monteren van modules randvoorwaarden zijn. Ook levert het een flinke besparing in levertijd op omdat deze bouwblokken heel efficiënt ingeregeld zijn binnen onze organisatie.

Dit alles stelt je in staat om aan de voorkant klant specifieke systemen te realiseren, terwijl je het aan de achterkant dusdanig georganiseerd hebt dat je toch nog steeds de voordelen hebt van kleinschalig seriematig produceren en een korte leadtime.

FASE 2

Detailleren

Lars vat samen: “Dus eerst goed nadenken over hoe je product en productie architectuur modulair gaat opbouwen (fase 1). Daarna welke functionaliteiten je met standaard bouwblokken kunt invullen.

Vervolgens hoe je tegemoet kunt komen aan klantspecifieke functionaliteiten. Hierbij configureren we alle opties in samenspraak met onze klant. Zo detailleren we de architectuur steeds verder; van product, module, unit, samenstelling naar part”, aldus Lars.

FASE 2

Samenwerking met
volledige supply chain

Hans: “In fasen 1 en 2 werken we al samen met onze volledige supply chain. In kleine teams bestaande uit MTA-engineers, externe ontwikkelpartners, leveranciers, en de klant mobiliseren we alle kennis en kunde zo vroeg mogelijk.

Cruciaal hierin is de onderlinge communicatie. We schakelen en stemmen veel met elkaar af. Hierdoor komen we sneller tot een positief eindresultaat. We focussen ons hierbij op een virtueel model, simulaties en natuurlijk het fysieke model maar bijvoorbeeld ook de complete fabrieksinrichting.

Het is de kunst om méér te doen met wat je hebt, dus slimmer, efficiënter en effectiever te werken.”

SAMENVATTING FASE 2

FASE 2

V² als een
filosofie

Er zijn methodes die voorschrijven waar je allemaal rekening mee kunt houden tijdens het ontwerpen. Lars: “Ons V2-model is geen methode maar een filosofie. Het is breder dan een aantal ontwerpafspraken en -richtlijnen. Het is de wil tot samenwerken wat in ons DNA is verankerd. Samenwerking die we intern opzoeken maar juist ook met onze leveranciers en andere ontwikkelpartners.”

Hans vult aan: “Door deze integrale manier van werken kun je in een vroeg stadium de lay-out van de fabriek bedenken, hoe de aanvoer van materialen dient plaats te vinden, welke (afstel)tooling er nodig is, welke technologieën moeten worden toegepast en hoe de kwaliteit van onderdelen geborgd kan worden.

Het geeft ons de mogelijkheid om heel vroeg ontwerpkeuzes aan te passen op basis van alle inzichten. En niet pas tijdens het bouwen van een prototype. Want dan liggen de meeste problemen te diep in de architectuur en kosten deze teveel geld om te corrigeren.”

FASE 2

Vliegende
start

Fase 2 sluiten we af met een volledig Technisch Product Dossier (TPD). Hierin staan alle uitgewerkte details op gebied van engineering én alle productie-informatie. Hans: “Dat zorgt voor een vliegende start bij de eerste productie van het product en kunnen we uiteindelijk sneller opschalen tegen de juiste prijs."

Fase 1

Fase 3