V2-model phase 1

WERKWIJZE

FASE 1

Fase 1

Fase 1 van het V2-model vertaalt voornamelijk de product vereisten vanuit de klant in een correcte systeem architectuur.

Wat onderscheidt MTA van traditionele systeemleveranciers? We verbinden product- en productieontwikkeling in ons unieke V²-model. Product- en productieontwerp worden parallel ontwikkeld.

CTO en Systeem Architect

Richard van Lieshout

We zijn constant bezig om beiden te coördineren tijdens het ontwikkelingsproces. Resultaat: aanzienlijk kortere doorlooptijden en lagere productkosten in serie.

CPO en Productie Architect

Sjaak Janssen

Richard heeft ruim 20 jaar ervaring binnen de hightech. Als CTO en systeem architect weet hij complexe OEM-projecten te realiseren.

Sjaak heeft ruim 30 jaar ervaring in productie- en optimale systeemrealisatie. Als productie architect de drijvende kracht achter ons V²-model.

FASE 1

System
Design

Richard: “Traditioneel gezien worden in fase 1 van het V-model vooral de technische klantwensen en voorwaarden vertaald naar de juiste systeemarchitectuur.

Hierbij wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de business case die uiteindelijk wel sluitend moet zijn. Zo worden afwegingen die te maken hebben met maakbaarheid en onderhoud te weinig meegenomen.

Denk hierbij aan het kunnen testen van een systeem, werken met modules, het standaardiseren en het controleren van kwaliteit.

In het V²-model nemen we deze afwegingen direct mee in het architectuurontwerp en wordt er ook nadrukkelijk gekeken welke productietechnieken het beste matchen bij de beoogde seriegroottes.“

 

SAMENVATTING FASE 1

FASE 1

Complete geïntegreerde
Werkwijze

Deze manier van werken vraagt om een vroegtijdige interactie met onze montage en met de Supply Chain.

Sjaak: “Hoe komen we zo snel mogelijk tot een beheerste productie? Van belang hierbij is onder andere om een systeem op te bouwen uit modules en units, die op volgorde zijn te assembleren.

Ook moet bepaald worden of er specifieke tooling nodig is om te zorgen dat modules en onderdelen in een vroeg stadium los getest kunnen worden.

Kortom: het vraagt een compleet integrale manier van werken en een daarop ingerichte organisatie.”

FASE 1

Kritisch
reflecteren

“Juist bij de start van ons V²-model gaan we in samenwerking met onze klant al kritisch reflecteren op onze product en productie filosofie. Op die manier komen we tot een optimale systeemrealisatie waarbij ook de businesscase klopt.

Zo realiseren we tijdig de benodigde aantallen goede systemen tegen de juiste systeemprijs, besluit Richard”.

Ons V2-model

Fase 2