Werkwijze

WERKWIJZE

V2-model

Parallelle product & productie ontwikkeling

V2 model als brug tussen ontwikkeling en serie productie.

V versus V²-model

Voor het ontwikkelen van een nieuw systeem in de hightech wordt traditioneel het V-model toegepast; van concept en specificatie via ontwerp tot realisatie en validatie. In de praktijk wordt dit model eerst doorlopen voor het productontwerp en vervolgens nog eens voor de industrialisatie oftewel het productieontwerp.

MTA werkt sinds twee jaar achter de schermen hard aan het integreren van beide V’s. Dit betekent dat product- én productieontwerp synchroon lopen en tijdens het ontwikkelproces continu op elkaar worden afgestemd, oftewel in een V².

Het resultaat is een substantieel kortere doorlooptijd en lagere productkosten in seriebouw. Zo dragen we maximaal bij aan een sluitende businesscase voor onze opdrachtgevers.

V2-model

Unieke werkwijze

Bij elke stap in het productontwerp kijken we direct of die ook goed in serie maakbaar en betaalbaar is. Multidisciplinair ontwerpen dus. Daarbij is de inzet en deskundigheid van al onze specialisten nodig: development, engineering, supply chain, inkoop, productie, logistiek en montage.

We denken en werken integraal en dat vraagt veel samenwerking, afstemming en lerend vermogen. Kortom: een complete ‘way of working’ die we inbedden in onze cultuur. Dat is de kern van onze V² aanpak. Het herontwerp van de kernmodule in de selectieve asperge-oogstmachine, is daar een heel mooi voorbeeld van.

Alle fases

Fase 1